teithiau cerdded

plws un 2008

plws dau 2009

Mae plws dau yn ateb i Blws Un o agwedd ci, o le gwahanol i’r un lle. Mae’r ci yn cwrdd ci ar y daith gerdded o bum milltir.

Cyflwyniad Power Point 1’ 58”, 2008 Sheffield. Unigrwydd a chwrdd â phobl dieithr ar y daith gerdded.


Taith derfynol i ddod 'nôl a llyfr o’r llyfrgell 2 ½ milltir i ffwrdd i’r llyfrgell sydd yn agos at Goleg y Drindod ac sydd ar gael nawr i fyfyrwyr Ffynnon Job.

taith gerdded pum milltir i Barc y Maes 2007

                                                                                                     taith gerdded i'r llyfrgell                               

taith cennin pedr 2006-7          

mynydd 1 gwasg unigol 30 x 40cm 2005

mynydd 2 gwasg unigol 30 x 40cm 2005

mae gwasgau unigol wedi cael ei wneud ar ôl cerdded rownd y mynydd dros ddau ddiwrnod ger Llanddewi Brefi. Mae’r siâp o’r daith (yn y canol) wedi cael ei recordio gan gi gyda GPS a lluniau wedi cael ei wneud gan gerrig a mwd o’r afon a siarcol o’r tân sy tu mewn i siâp y daith.

taith Cwm Gwaun 10 milltir i fy mab 2005