ymchwil

Sut mae ffeminydd yn edrych?

Cranogwen

Sut mae ffeminydd yn edrych? Fideo a llyfr a wnaed â llaw (cyflwynwyd i’r sioe derfynol) 2008-9 Sheffield. Ymchwil ansoddol i’r ymchwil MA. Cyfweliadau gydag artistiaid benywaidd i ddarganfod a ydyn nhw’n meddwl eu bod nhw’n ffeministiaid ai peidio ac a ydyn nhw wedi profi gwleidyddiaeth rhyw yn eu hamgylchedd gwaith.


Cranogwen. Cranogwen. Fideo 6’ 17”, Llyfrau braslunio, cyfweliadau a phlannu blodau 2007 Llangrannog Cymru. Dathliad o fywyd menyw arloesol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Llangrannog, Ceredigion a gasglwyd ynghyd trwy gyfweliadau cyfrwng Cymraeg gyda menywod a oedd yn aelodau o’r capel, brasluniau, a phlannu llinell o Flodau Mair, gyda menywod eraill, o fedd Cranogwen i’r capel (canolfan gymunedol). Roedd y gwaith yn rhan o’r prosiect Gwrando.