perfformiad


Mae’r darn ‘rant’ yn dilyn taith ychydig yn wahanol sy’n deillio o’r cyfnod pan oeddwn i yn Sheffield yn gwneud fy MA a minnau’n dod yn fwy a mwy rhwystredig ynghylch y newidiadau a wnaed i’r cwrs. Gwnes i gwyno, a gwellon nhw’r cwrs tamaid bach ar gyfer y dyfodol, ond ni wnaeth hyn wahaniaeth i fi. Dwi’n rhan o frigâd yr hen fenywod crac, o genhedlaeth protestio myfyrwyr, sosialaidd, ffeministaidd a heddychlon. Dwi’n grac am gymaint o bethau - o anghyfiawnder cymdeithasol i drenau sy’n rhedeg yn hwyr. Doedd fy rheini ddim yn caniatáu i mi fod yn grac pan oeddwn i’n blentyn.


Dw i ddim yn deall beth yw ystyr ‘Liminal’

Dw i’n tueddu cymryd pethau’n llythrennol

Dw i’n gweld y lle

Y lle rhwng ein stiwdio a’r coleg

Yma

Lle’r heol

Lle’r amser a dreulir rhyngddyn nhw

Yn yr heol

Heol sydd â chroesffyrdd peryglus

Rhwng bydoedd gwahanol

Cyfoeth a thlodi

Cyferbyniad

Yn eistedd yn anghyffyrddus

Yn y gwlybaniaeth

Rhwng

Oer a phoeth

Tywyllwch a goleuni

Gwaith ac addysg

Celfyddyd a busnes


Penny Jones 2008Dangoswyd y darnau ‘dewch i mewn’ yn Sheffield yn 2008 fel rhan o sioe MA interim yn yr Oriel newydd y Brifysgol (rhan o’r newidiadau) a neb yn gwybod sut na ble i ffeindio’r oriel yn yr adeilad. Hawdd – dw i’n gwahodd pobl i ddod i’r arddangosfa ac yn eu hannog i ddod. Enw’r arddangosfa oedd ‘Liminal’ ac roedd fy ngwaith yn y gofod ffisegol yn y canol. Mae’r arwydd Oriel yn y ffenestr yn rhan o fy ngwaith.
Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2007 Caerfyrddin