teithiau

i Gapel Dewi 2009

Cydweithrediad gyda Louise Bird a wnaed yn benodol i’r safle ar gyfer arddangosfa O’r Tirlun yng Nghastell Picton, Gorffennaf 2011.

 

Ar y daith hon, sy’n drosiad gweledol o’r berthynas heriol rhwng cefn gwlad a’r teithiwr, caiff syniadau aruchel a rhamantus am y tirlun gwledig wedi eu herio. Caiff y gwyliwr rwydd hynt i ddehongli’r ymyriad bwriadol gyda’r amgylchedd.

Gwnaethpwyd y gwaith hwn yn benodol ar gyfer yr arddangosfa Adar yng Nghapel y Graig. Mae’n ddarn am wylio adar, neu wylwyr adar, a’r teithio sy’n angenrheidiol, ac fe’i ysbrydolwyd gan Ludwig Koch. Ă hithau’n gwybod fawr ddim am adar neu wylio adar, mae’n defnyddio’i dychmyg ac yn mynd ar daith i ffeindio mas.

 

Ludwig Koch wnaeth y recordiad sain cyntaf o aderyn Shama India ym 1889 pan oedd yn wyth oed, gan ddefnyddio’r ffonograff. Yn ddiweddarach, pan ddechreuodd recordio sain adar, o 1929, roedd yn rhaid iddo gludo ‘llond fanau o offer’ ac efallai y byddai’n eu danfon o’i flaen y trên. Roedd ei offer recordio maes yn fawr iawn, ac yn nifer o unedau wedi cael eu dal at ei gilydd mewn cês cryf a thrwm iawn iawn; teclyn torri disg, braich codi a phen i chwarae yn ôl, a phanel rheoli gyda chlustffonau pen a switshis amrywiol i weithio’r offer, a’r cyfan yn y prif focs pren; roedd yr ail focs pren yn cynnwys uned pŵer, uned mwyhau ac uchelseinydd; ac roedd bocs pren arall ar gyfer y ceblau. Mae’r offer yn yr Amgueddfa Gwyddoniaeth ar hyn o bryd.


Mai 2011
Gogledd Sir Benfro i Dde Swydd Efrog i Ogledd Gwlad yr Haf ar y bws. Taith pedwar diwrnod wedi’i harlunio.

 

 

Ar fy mhen-blwydd yn chwedeg, teithiais, gan arlunio yn barhaus o Drefdraeth i Sheffield i Berkhamsted i Fryste i Ganolfan Celfyddydau Sidcot, ar y bws gyda ffrindiau a theulu yn ymuno â mi ar rannau o’r daith. Gorffennodd y daith ar ddiwrnod Y Darlun Mawr yn arddangosfa Drawn In yng Nghanolfan Celfyddydau Sidcot yng Ngogledd Gwlad yr Haf, a gosodais y darlun a oedd yn 8 ½ o roliau o bapur yn y lle a adawyd i mi.Y darn hwn ym Mryste yw anterth y darnau symud eraill dw i wedi gwneud yn barod. Dechrau yn gyntaf gyda theithiau cerdded a wnes i er mwyn peintio. Wedyn ffeindiais ffyrdd eraill o recordio’r daith, fel arlunio, perfformio a phlannu blodau. Mae’r olaf wedi cael ei dogfennu gan ffotograffiaeth, rhai fideos byr a ffilm o berfformiad taith gerdded. Daeth y fideo i fod yn waith yn sgil y dogfennu gwaith trwy’r cyfrwng fideo. Es i ymlaen i wneud fideo o ddau fachgen ar daith cerdded Pen Cemaes 2009, taith gerdded yn symud bwrdd mawr, symud bwrdd 2010, ac wedyn taith arlunio ar droed ac ar fysiau, gyda chi a chath o Drefdraeth i Dregroes 2010. Recordiais daith hir ar fy mhen-blwydd yn chwedeg trwy ddarlunio ar fysiau o Gogledd Sir Benfro i Dde Swydd Efrog i Ogledd Gwlad yr Haf.

 

Gwnaethpwyd Oddi Yma i’r Fan Yna yn Rhagfyr 2010, fy nhaith o gartref, gan gludo’r set teledu yr oedd ei angen i arddangos y darn ar gerbyd cyhoeddus, yn Artspace Windows 204 Gloucester Rd Bryste.


Ionawr 2011


http://www.g39.org/warp/website.cgi?place=artists&id=928

symud bwrdd 2010. Symud bwrdd ar fy mhen fy hun lan yr heol o un stiwdio i’r llall.